Kurum Psikologluğu


İş yerlerinde stresi yönetemeyen, öfkesini kontrol edemeyen pek çok çalışan ve yönetici var. Stres; bireyin fiziksel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması ile ortaya çıkan psikolojik bir durumdur. Uzun süre strese maruz kalan bir kişide kalp ve sindirim hastalıkları, migren gibi fiziksel hastalıklar, depresyon, uyku problemleri, kaygı ve tükenmişlik gibi psikolojik hastalıklar, sigara, alkol, madde bağımlılıkları, aşırı yemek ya da iştahsızlık, saldırganlık ve öfke patlamaları, dikkatsizlik ve konsantrasyon düşüklüğü gibi davranışsal problemler ve hastalıklar sıklıkla baş gösterir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün araştırmasına göre stresin tetiklemesiyle ortaya çıkan depresyonun, 2028 yılında tüm yaş ve cinsiyetler için dünyayı tehdit eden en önemli 2. sağlık sorunu olacağı öngörülmektedir. Strese bağlı sağlık problemleri günümüzde 15-44 yaş aralığında, her iki cinsiyette de şimdiden üst sıralara yerleşmiştir. Stresin şirketlerdeki sonuçlarına baktığımızda performans düşüklüğü, işe devamsızlık ve işten ayrılmalar vb. görülmektedir. Bu da uzun vadede şirketler için ciddi bir maddi kayba yol açmaktadır. 

 2008 yılında 821 şirkette işe devamsızlıkla ilgili yapılan bir araştırmada, %52’sinin stres ve mental hastalıklar, % 28 eklem ağrıları ve % 20’sinin kanser nedeniyle olduğu tespit edilmiştir.  Psikolojik danışmanlığın devlet tarafından karşılandığı Amerika’da depresyon tedavisi gideri 33 milyar $’ı bulmuştur. 

Rekabetçi bir ortam olan iş hayatı, hem değişime hızlı adapte olmayı hem de müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı zorunlu kılar. Bir taraftan baskı ve hedef beklentilerinin yükseldiği iş koşulları bir taraftan evde bekleyen maddi ve manevi sorumluluklar hem kadın hem erkek çalışanların hayatla başa çıkmalarını zorlaştırmakta, bu durum da, onları stresin yarattığı hastalıklarla baş başa bırakmaktadır. Peki bu durumda kurumlar ne yapabilir? Yaşanan maddi kayıpları gören ve bunun için önlem almaya çalışan şirketler, stres yönetimi eğitimi, motivasyon organizasyonları,  sosyal aktiviteler, happy hourlar düzenlemeye başlamıştır. Ayrıca 50 personelin üzerindeki şirketlerde zorunlu hale gelen iş yeri hekimleri, gündelik rahatsızlıklarda destek olmak için hizmet verirler. Ancak bir çok işyeri hekiminin de ortak tespiti şudur ki; fiziksel görülen pek çok rahatsızlığın temeli psikolojiktir ve iş yeri hekimlerine gelen pek çok çalışan, aslında iş yeri hekimleriyle “dertleşme” ihtiyacı içindedir. Görülen bu risk faktörlerini değerlendiren ve kalıcı çözümler bulmak isteyen şirketler günümüzde Kurum Psikologları ile çalışmaya başlamışlardır. Psikolojik destek hizmeti çalışanların kendilerini değerli hissetmelerini sağlar. Kurum Psikologları İnsan Kaynakları departmanından bağımsız iş yeri hekimi mantığıyla çalışır ve çalışanla arasında gizlilik kuralını esas olarak benimserler. Haftanın belli günlerinde iş yerine gelen psikologla görüşmek isteyenler öncesinde randevu alarak psikolojik destek alırlar. Kurum Psikoloğu, çalışanların iş-yaşam dengesini kurmada ve stresle başa çıkmalarında etkilidir. Çalışanın kendisiyle, eşiyle veya çocuğuyla ilgili sorunlarda ona destek verir. Çalışanlar arası ilişkilerin geliştirilmesi, motivasyon gibi konularda hizmet sağlar. 

 Kurum Psikologluğu Nedir?

 Bir kurumda çalışan personelin iş veya özel yaşamlarındaki stres kaynaklarının iş performansına olan olumsuz etkilerini azaltmak, motivasyon ve performanslarını, verimlilik ve uyumlarını arttırmak için “Psikolog” ünvanına sahip bir uzman tarafından verilen psikolojik destektir. Kurum Psikologluğu, insan kaynakları hizmetlerine entegre olan bir sistem olmakla birlikte, kurumlar için fark yaratan ve kalite standartlarını oldukça yükselten bir uygulamadır.

Kurum Psikologluğu hizmetinde, bireysel psikolojik danışmanlık hizmetinin yanı sıra, çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda kişisel gelişim konularında seminerler ve eğitim programları düzenlenmesi ve İnsan Kaynakları birimleri ile yapılacak işbirliği neticesinde, çalışanların iş motivasyonlarının arttırılmasına yönelik uygulamalara da yoğun olarak yer verilir. Tüm bunların dışında, çalışanların ailelerine yönelik çalışmalar, çalışanla üst yönetim arasındaki köprünün sağlanması Kurum Psikoloğunun görevleri arasındadır. Çalışanların psikolojik olarak başa çıkma becerilerini güçlendiren, bu sayede daha kontrollü ve dengeli olmalarını sağlayan psikologlar, orta ve uzun vadede şirket performansı ve maddi kazancı üzerinde olumlu etkilerini gösterir. Yurt dışında ve ülkemizde çalışanına değer veren vizyoner firma, kurum ve kuruluşların bir çoğu Kurum Psikologlarıyla çalışmaktadır. 

 Kurum Psikoloğu ile işbirliğinin Avantajları ;

 * Kurum personelinin kolay ulaşabildiği bir hizmet olması

* Kurum personelinde destek ve kuruma aidiyet duygusunu geliştirmesi 

* Kurum personelinin işe odaklanmasında ve motive olmasında artış sağlaması

* Kurum çalışanlarının kişisel gelişimlerini ve iletişim becerilerini desteklemesi 

* Kurum çalışanlarının olumsuz duygularla ve stresle baş etme kapasitelerini arttırması

* İş kazalarına yol açan davranışlarda azalma gibi konularda %95'lere kadar varan iyileşme sağlaması

* Hastalık izinlerinin azalarak tasarruf sağlanması

 

Kurum Psikoloğu Çalışma Alanları ;

 

1) İŞYERİNDE STRES YÖNETİMİ

 1-) Stres kaynaklarının tespit edilmesi: Kurum Psikoloğu tarafından farklı departmanlarda stres kaynaklarının belirlenmesi, bu verilerin raporlanarak Otel Yöneticileri ile paylaşılması. 

2-) Belirlenen stres kaynaklarına karşı örgütsel olarak yapılabileceklerin belirlenmesi, her stres kaynağına karşı yapılması gerekenlerin, önerilerin Kurum Psikoloğu tarafından listelenip Otel Yöneticilerine iletilmesi.

3-) Stres belirtilerinin yoğun olduğu personelle bire bir görüşmeler yapılması, belirli periyodlarla yöneticiler tarafından, stres belirtileri tespit edilen personel isimlerinin Kurum Psikoloğuna bildirilmesi sonucu, gereken görüşmelerin yapılıp stresle başa çıkma tekniklerinin öğretilmesi.

4-) İşyerinde ihtiyaca yönelik eğitim programları planlanıp, departmanlara göre yapılacak programla bu eğitimlerin, Kurum Psikoloğu tarafından çalışanlarla paylaşılması. 

 

2) İŞYERİNDE BASİT PSİKOTERAPİ

1-) Depresyon içerisinde olan personele Kurum Psikoloğu tarafından belirlenen gün ve saatlerde depresyona yönelik terapinin uygulanması.

2-) Anksiyete bozukluğu veya sosyal uyum problemi yaşamakta olan personele gerekli terapi sürecinin uygulanması. 

3-) Madde kullanım bozukluğu (ilaç- alkol vb) olan personelin terapisi sürecinin hayata geçirilmesi.

 

3) İŞYERİNDE SALDIRGANLIK- ÇATIŞMA- MOBBING KONULARI

 1-) İşyerinde saldırgan davranışları tespit edilen personelin Kurum Psikoloğuna bildirilmesi sonucu ilgili personelle görüşmeler yapılması.

2-) Personel arasında süregelen çatışmaların giderilmesine yönelik  görüşmeler yapılıp çözüm üretilmesi.

3-) Mobbing (İşyerinde taciz). Mobbing iddialarının insan kaynakları veya konuyla ilgili sorumlu tarafından Kurum Psikoloğuna bildirilmesi sonucu ilgili taraflarla görüşülüp sorun büyümeden çözüm üretilmesi.

 

4) İŞYERİNDE YAŞAM OLAYLARINDAN KAYNAKLANAN PSİKOLOJİK SORUNLAR

 1-) Kayıp- yas yaşayan personel. Bir yakınını kaybeden ve bu nedenle yas yaşadığı tespit edilen personelin, Kurum Psikoloğuna bildirilmesi sonucu personelle görüşmeler yapılması ile personelin bu süreci atlatmasına yardımcı olunması.

2-) Boşanma sürecindeki personel. Ayrılık veya boşanma süreci yaşayan bu nedenle iş süreçleri etkilenen personelin isteği halinde Kurum Psikoloğu ile görüşmeler yapmasının sağlanması. 

3-) Kanser veya kronik hastalık tespit edilen personel. Kronik bir hastalık veya kanser olduğu tespit edilen personelin onayı halinde, işyeri hekimi tarafından Kurum Psikoloğuna bildirilmesi ile, yapılacak görüşmeler ile personelin bu süreci atlatmasına yardımcı olunması.

 

5) ÇALISAN TUTUMLARI VE İŞ DOYUMU ALANI